English version:


AGENDA​ ​CYBERKONFERENCJI​ ​WARSZAWSKIEJ​ ​
III edycja 23 maja 2018 środa
Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
​ul. Siedmiogrodzka 3A, Centrum Wola Warszawa

III edycję adresujemy do służb mundurowych, specjalnych, wojska AGENDA CYBERKONFERENCJI WARSZAWSKIEJ

8:15-9:00   Rejestracja uczestników

9:00-10:00 UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI
Edukacja podstawą cyberbezpieczeństwa III generacji - dr inż. Waldemar Gajda Rektor Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej
Intergralne obszary cyberbezpieczeństwa III generacji - Włodzimierz Nowak VP T-Mobile Polska
Wyniki badania cyberbezpieczeństwa w Polsce - Michał Kurek partner KPMG, szef zespołu ds. cyberbezpieczeństwa
Focus France: Bezpieczeństwo Chmury jako infrastruktury dla nowych technologii cyfrowych: case study Francja - dr Anna Katarzyna Nietyksza Cloud Commmunity Europe

10:00 – 11.00 Panel technologiczny „Rozwiązania III generacji cyberbezpieczeństwa - od ogółu do szczegółu" 
moderator dr Marek Lipniowiecki - Polska Grupa Zbrojeniowa
- System RaDark KELA GROUP CERT rozpoznanie wektorów cyber ataku - Marcin Koprowski OUTSEC
- Security Orchestration, Automation and Respons - czyli jak AI wspiera działy bezpieczeństwa - Olga Budziszewska Microsoft Polska
- Zapasowe sieci satelitarne - niezbędny element cyberbezpieczeństwa - Rajmund Leoniak TTcomm S.A
- MABIT MAGEN 100 system przechwytywania danych z urządzeń telekomunikacyjnych w tym GSM dla wywiadu, brygad antyterrorystycznych - BOSON ARMS


11:00 - 11:30 PRZERWA KAWOWA
Zapraszamy przed Pałacyk na prezentację drona MUCHA-a: bezzałogowca dla reagowania kryzysowego i imprez masowych - UAVS Krzysztof Śmierciak

11:30 - 12:30 Panel technologiczny „Rozwiązania III generacji cyberbezpieczeństwa - od ogółu do szczegółu" - cd.
- Systemy kryptograficzne sieci - Aleksander Medyński ADVA
- System Pheonix RTOS - Paweł Pisarczyk Atende Software
- Cyberpoligon dla cyberarmii – Paweł Franka VTCYBER
- Elektroniczny nadzór w więziennictwie i ratownictwie - Aleksandra Krajewska 4lifeAlert TM

12:30 - 13.15 Cyberbezpieczeństwo Centralnego Portu Lotniczego
moderator dr Piotr Kotelnicki - Prezes CRM S.A.
dr Zbigniew Siemieniecki - Instytut Lotnictwa Wydziału Zarządzania i Dowodzenia ASzWoj
dr Władysław Leśnikowski - Instytut Lotnictwa Wydziału Zarządzania i Dowodzenia ASzWoj
Piotr Kubicki - Dyrektor ds. Rozwoju, Grupa WaveNet
Krzysztof Śmierciak - Ekspert ds. zabezpieczeń antydronowych UAVS

11:30 – 13:15 Panel naukowy "Wpływ nowych technologii na życie człowieka w kontekście zagrożeń cyberbezpieczeństwa"
moderator dr Krzysztofa Gawkowskiego - Polski Instytut Cyberbezpieczeństwa
opiekun naukowy prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka

płk. dr Andrzej Wystalski - Wyzwania bezpieczeństwa narodowego państwa w XXI wieku w świetle zagrożeń cyberbezpieczeństwa
dr Joanna Antczak – Akademia Sztuki Wojennej, Wydział Zarządzania i Dowodzenia - Nakłady na cyberbezpieczeństwo państwa - wybrane problemy
Grzegorz Mąkosa - Wojskowa Akademia Techniczna - Zarządzanie ryzykiem jako determinanta cyberbezpieczeństwa
Jolanta Cichosz - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - Kierunki zmian w badaniach oraz edukacji społeczeństwa w obszarze cyberbezpieczeństwa w perspektywie najbliższych lat
Otylia Bieniek - Akademia Sztuki Wojennej - Zagrożenia jednostki w cyberprzestrzeni 
Aleksander Goszczycki - RAW Sp. z o.o. - Bezpieczna komunikacja w erze mobilności - porady praktyczne
mjr rez. Wojciech Wereszko - True Leader CEO
dr hab. Piotr Witkowski - Uniwersytet Marii Curii Skłodowskiej w Lublinie - Cło w cyberprzestrzeni
mgr Grzegorz Smogorzewski - Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
dr Magdalena Marucha - Jaworska - ekspert parlamentarny ds. nowych technologii


13:15 - 14.00 PRZERWA NA LUNCH

14:00 - 15:15 Edukacja jako integralny element cyberbezpieczeństwa - nowe trendy w edukacji cyberbezpieczeństwa oraz dyskusja
moderator prof. dr hab. Edward M Haliżak

Artur Markiewicz Vector Synergy - pokaz platformy treningowej CDeX
Maciej Górski - Istota zasobu ludzkiego i rola jego wyszkolenia w cyberbezpieczeństwie

Paneliści:
Rajmund Leoniak - TTcomm S.A
dr inż. Aleksandra Wojtynek - Country Manager Cloud Community Europe Polska
dr Piotr Kotelnicki - Prezes CRM S.A.
płk. dr Nikolai Stoianov, Zastępca Dyrektora Bułgarskiego Instytutu Obrony

14:00 - 15:00 Panel naukowy - kontynuacja

15.15 - 16:00 Podsumowanie Cyberkonferencji
Panelu naukowego prof. dr hab. Paweł Soroka - Warszawska Szkoła Zarządzania
Panelu technologicznego dr Tamara Rud

Po Konferencji zapraszamy na wernisaż sztuki oraz aukcję

Paneliści 2018

prof. dr hab. 
Elżbieta Mączyńska

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 
Prezes
ekonomia a cyberbezpieczeństwo
patronat honorowy 

gen. rez. Włodzimierz Nowak 

T-Mobile
v Prezes
architektura cyberbezpieczeństwa 
współarchitekt cyberkonferencji

Ambasador Estonii
Harri Tiido

Ambasada Estonii w Polsce
E-Estonia

Rektor dr inż. Waldemar Gajda 

Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa 
znawca procesów rozwoju przedsiębiorstw, zarzadzania i innowacyjności w gospodarce w sakli mikro i makro

prof. dr hab. inż 
Ewa Niewiadomska - Szymkiewicz 

wice dyrektor NASK 
projekty badawczo - rozwojowe 

gen. bryg. prof. 
Stanisław Koziej

cyber ewolucja sztuki wojennej

prof. dr hab. Krzysztof Piech

ekspert w zakresie bitcoin, makroekonomii i zagadnień związanych z blockchain

prof. dr hab. Andrzej Panasiuk

Najwyższa Izba Kontroli
publiczno-prywatne projekty cyberbezpieczeństwa 

prof dr hab. 
Stefan Dziembowski 

kryptografia kluczem cyberbezpiecznych rozwiazań

Jacek Miluński 

Head Forensics Cell, NATO
najwyższe standardy cyberbezpieczeństwa

Prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka  

Dziekan Warszawsiej Szkoły Zarzadzania - Szkoły Wyzszej 
badacz tematyki obronności, bezpieczeństwa międzynarodowego. 

dr Paweł Widawski 

Związek Banków Polskich 
CERT sektorowy dla polskiej bankowości

dr Krzysztof Gawkowski 

ekspert tematyki bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni 
Cyberbezpieczeństwo i programy naukowe
wykładowca Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

dr Tamara Rud 

Polsko Izraelskie Konsorcjum na rzecz Cyberbezpieczeństwa Polski, Europejski Instytut Cyber Intelligence 
biuro KE-LA GROUP w Warszawie,
cyberwywiad - byc przed hakerami!

Piotr Kubicki 

Director of business development at Wavenet group
 
Cyberbezpieczne systemy SCADA

dr Marek Lipniowiecki 

Polska Grupa Zbrojeniowa 
Rada Naukowa Cyberkonferencji Warszawskiej i jej inicjator
technologie cyberbezpieczeństwa 

Paweł Franka 
Prezes VT Cyber

dlaczego tracisz dane? my wiemy...

Juliusz Brzostek 

Dyrektor Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK

Kamil Bryłka 

vPrezes Stillsec
SECURITY OPERATIONS CENTERS 
wiemy o nich wszystko

Michał R. Ostrowski 

FIREEYE
dyrektor sprzedaży
O hakerach wiemy wszystko

Paweł Pisarczyk 
Prezes Zarządu 
ATENDE SOFTWARE

technologie cyberbezpieczeństwa w chmurze

Tomasz Matuła 
Dyrektor Infrastruktury ICT i Cyberbezpieczeństwa Orange Polska

cyberbezpieczeństwo dla użytkowników końcowych

Marcin Rojszczak 
wice prezes PBSG

wygrać z czasem stosując najwyższe standardy 

Andrzej Kaczmarczyk 
CIO Thales Polska

światowa marka dla cyberbezpiecznych rozwiązań

Maciej Jędrzejczyk 
IBM Polska 
Senior IT Architect | Blockchain & Government IBM Certified Architect | The Open Group Certified Master Architect

Blockchain i ochrona krytycznej infrastruktury informatycznej przedsiębiorstwa lub państwa 

prof. dr hab. Jacek Rońda
Prezes 
EVIZONE


polsko - amerykańskie rozwiązania dla szyfrowanego cyberbezpieczeństwa w komunikacji korporacyjnej

Anna Katarzyna Nietyksza
Prezes Zarządu Cloud
Community Europe PLcyberbezpieczeństwo i finansowanie cloudowych rozwiązań

Prof dr hab. Edward M. Haliżak 
b. Dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW, Prezes PTSM, wybitny znawca zagadnień Azji i Pacyfiku, ekspert ds. Chin

czyberprzestrzeń w stosunkach międzynarodoych 

Dominik Tomczyk 
Prezes Zarządu
TARGET IT

Uwaga na cyberzagrożenia VT CYBER

dr Andrzej Bartosiewicz, 
Cyber Security Authority at Thales – Poland

cyberbezpieczne projekty lotnicze

Tomasz Starzec 
account manager
AMAZON WEB SERVICES

cyberbezpieczny e-commerce

Grzegorz​ ​Smogorzewski​ ​​
 ​Izba​ ​Celno-Skarbowa​ ​ w​ ​Warszawie,​
​b. zastępca​ ​Szefa​ ​Służby​ ​Celnej​ ​ w Ministerstwie​ ​Finansów

czy można shakować cło?

mec. Roman Bieda 
radca 
Kancelaria Maruta&Wachta

umowy na cyberbezpieczeństwo - czy rynek jest na nie gotowy?

dr inż Elżbieta Andrukiewicz 

INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI
kierownik projektu KSO3C 

dr Krzysztof Liedel 
Collegium Civitas 

zagrozenia cyberterroryzmem

prof dr hab. 
Agnieszka Bógdał - Brzezińska ISM 
Uniwersytet Warszawski

cyber rewolucja

dr Andrzej Kozłowski 
ekspert cyberedefence24.pl Fundacja im. Kazimierza Puławskiego

dr Ewa Listopadzka
Rada Naukowa 
Cyberkonferencja Warszawska 

cyberbezpieczeństwo w branży logistyki i transportu i jego kształcenie

płk rez. Rajmund Leoniak
dyrektor sprzedaży i rozwoju TTcomm S.A.

łączność satelitarna jako element infrastruktury cyberbezpieczeństwa

Piotr Butwiłowicz 
Prezes Zarządu 
Slider Technologies 

inteligentne agregaty prądotwórcze w infrastrukturze serwerowni 

Anna Striżyk 
ekspert w zakresie energetyki
Polsko - Izraelskie Konsorcjum na rzecz Cyberbezpieczeństwa Polski

cyberbezpieczeństwo a zarządzanie ryzykiem 

Grzegorz Bojar 
Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA 
CIO

rozwiązanie sektorowe ze wsparciem rządowym efektywne dla branż

Bartosz Rapp

Vector Synergy Ltd
kontrola kompetencji w cyberbezpieczeństwie
w platformie treningowej zespołów firm

dr Magdalena Marucha- Jaworska

nowe technologie i prawo, ekspert parlamentarny

Jarosław Kaspersky 

Program Director/Director of Operations, Railway Solutions / Nokia-Thales Consortium Director 

Alicja Supel

SIEMENS MOBILITY
expert SRK

dr hab. Piotr Witkowski

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
czy można shakować cło?

Michał Kurek 
partner, dział usług doradczych, Cyberbezpieczeństwo KPMG w Polsce

cyber doradca od 15 lat!

Artur Markiewicz 

CDeX Cyber Defence eXercise Platform, testem na cyberbezpieczenstwo i compliance 

Jacek Niedziałkowski 

IBM 
QRadar Immunologiczny System Bezpieczeństwa IT

Tomasz Omelaniuk

Print Technology Expert HP Inc. Polska bezpieczny tryb drukarki

Przemysław Frasunek Dyrektor  ATENDE SOFTWARE

Działu Rozwiązań multimedialnych i Bezpieczeństwa

Sagi Tikotski 
CYNET Nordics & Poland

Izraelski scan 24 godzinny cyberataków

Sylwester Grzebień Aseseco Data Systems

ustawiczne podnoszenie kompetencji cyberbezpieczenstwa

Robert Milewski 
PKP Informatyka
Biuro Bezpieczeństwa i Wsparcia Użytkownika 

kolej i cyberodporność na wielu poziomach

Andrzej Mrówczynski  
Doradca Zarządu Pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju Produktów i Rynków w KZA Kraków S.A

cyberbezpieczna kolej

Marcin Szydłowski
SOFLAB TECHNOLOGY sp. zo.o - dyr. ds. usług i bezpieczeństwa IT​ ​ 

Zwiększenie ochrony przed cyberatakami i utratą informacji sprawdzonymi systemami 

Juliusz Skurewicz
Hellmann Worldwide Logistics Polska

największe wyzwanie przed logistyką XXI wieku jak przy ostrej konkurencji zadbać o drogie cyberbezpieczeństwo?

MAX DOMANSKY

KE-LA GROUP 
biuro w Warszawie 
COMSO.IQ
cyber wywiad non stop

Krzysztof Sierański 
Prezes Stillsec

SOC 

Arkadiusz Strzelecki

4life Alert Founder
Project Manager

 Patryk Tomkowski

 4life Alert Founder
Business Developer
Copyright (c)2017, All Rights Reserved.

Liczba odwiedzin: 81972
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem